SaesnegCymraeg

Digwyddiad Masnach

Ar agor o 17: 00 i 23: 00

£0.00

135 mewn stoc

Digwyddiad Masnach

Disgrifiad

Diolch am ddewis mynychu'r digwyddiad masnach ar gyfer Gŵyl Gwrw a Seidr Fawr Cymru 2019.
Sicrhewch eich bod yn dod â chadarnhad addas o'ch statws masnach wrth fynychu.

Manylion y Digwyddiad

Yn newydd eleni, bydd Gŵyl Gwrw a Seidr Fawr Cymru yn cynnal ei Digwyddiad Masnach cyntaf erioed.

Mae'r digwyddiad hwn yn agored i Berchnogion Bragdai, Bragwyr, Tafarndai a'r rhai sy'n darparu gwasanaethau i'r diwydiant cwrw a seidr.

Bydd angen prawf o'ch statws masnach wrth gasglu'ch tocyn.

Dyddiad cychwyn: Hydref 16, 2019

Dyddiad Gorffen: Hydref 16, 2019

Amser cychwyn: 17: 00

Amser olaf: 23: 00

Lleoliad: Y Ganolfan Hyfforddi Criced Cenedlaethol, Gerddi Sophia, CF11 9XR

Cyfarwyddiadau: Mae mynediad trwy Gate 3. Dilynwch yr arwyddion ar gyfer Stadiwm SWALEC.

E-bost: ticket@gwbcf.info