SaesnegCymraeg

Noson Aelodau

Ar agor o 19: 00 i 23: 00

£0.00

234 mewn stoc

Noson Aelodau

Disgrifiad

Ydych chi'n aelod CAMRA **? Yna dewch draw i noson aelodau * am ddim eleni.

* Mae mynediad am ddim yn cynnwys rhaglen ategol ond nid Gwydr yr Ŵyl. Bydd angen prynu Gwydr Gŵyl am £ 2.

[Eleni rydym wedi gwahanu Gwydr yr Ŵyl o'r gost mynediad fel nad yw pobl sy'n mynychu'r digwyddiad ar ddiwrnodau lluosog yn cael sbectol lluosog yn y pen draw.]

** Bydd yn ofynnol i Aelodau CAMRA gyflwyno cerdyn aelodaeth dilys cyfredol pan fyddant yn mynychu'r ŵyl.

Manylion y Digwyddiad

Eleni, bydd Gŵyl Gwrw a Seidr Fawr Cymru yn cynnal noson aelodau CAMRA, yn dilyn ein digwyddiad masnach.

Mae'r digwyddiad hwn ar gael i gerbydau sy'n cario CAMRA yn unig a bydd angen cerdyn aelodaeth CAMRA dilys arnoch i gael mynediad.

Dyddiad cychwyn: Hydref 16, 2019

Dyddiad Gorffen: Hydref 16, 2019

Amser cychwyn: 19: 00

Amser olaf: 23: 00

Lleoliad: Y Ganolfan Hyfforddi Criced Cenedlaethol, Gerddi Sophia, CF11 9XR

Cyfarwyddiadau: Mae mynediad trwy Gate 3. Dilynwch yr arwyddion ar gyfer Stadiwm SWALEC.

E-bost: ticket@gwbcf.info