SaesnegCymraeg
Dim cynnyrch yn y fasged.

Adloniant

Cliciwch yma am yr amserlen cerddoriaeth fyw!

Tombola

Dewch i roi cynnig ar eich lwc ar stondin Tombola. Mae pob 1 yn enillydd.

Mae amrywiaeth eang o wobrau ar gael i'w hennill.

Rafflau

Bydd dau raffl yn cael eu tynnu bob dydd, gydag amrywiaeth o wobrau i'w hennill.

Bydd tocynnau raffl ar werth yn y cytiau tocynnau, gemau ac aelodaeth.

Cwis Tafarn Enwog John

Yn ôl yn ôl y galw poblogaidd, bydd John yn rhedeg un arall o'i gwisiau tafarn enwog. Mwy o wybodaeth i ddod.

Gemau Tafarndai (Blwyddyn Newydd eleni)

Yn yr ŵyl eleni bydd dewis o gemau tafarn traddodiadol gan gynnwys:

  • Bwrdd Shuffle
  • Tabl Sgitlau
  • Caewch y Blwch
  • Jeux de la Grenouille