SaesnegCymraeg
Dim cynnyrch yn y fasged.

Gŵyl Gwrw a Seidr Fawr Cymru
2019

Diwrnodau
Oriau
Munudau

Ble?

Y Ganolfan Hyfforddiant Criced Genedlaethol
Gerddi Sophia
Caerdydd
CF11 9XR

Mae mynediad trwy Porth rhif 3

Pryd?

Mer 16 Hydref 19
Aelodau Masnach ac aelodau CAMRA * Noson yn unig
Agored i Fasnach: 17: 00
Ar agor i Aelodau: 19: 00
Caewch yn 23: 00

Iau 17 Hydref 19 i Sad 19 Hydref 19
Ar agor i bawb
11: 00 i 23: 00

Faint?

Mynediad (yn cynnwys rhaglen ategol)
Pobl nad ydynt yn Aelodau - £ 9
Aelodau CAMRA - £ 7 *

* Mynediad am ddim i Aelodau CAMRA ar ddydd Mercher.

Gwydrau
Gŵyl ½ Gwydr Peint - £ 2
Gwydr Stem (gyda ½ marc Peint) - £ 2

Cerddoriaeth fyw

Amserlen cerddoriaeth fyw i'w chadarnhau - Cadwch olwg!

Adloniant

* Y Tombola poblogaidd erioed
* Cynhelir Rafflau amrywiol bob dydd
* Cwis Tafarn enwog John
* Gemau Tafarndai gan gynnwys Bwrdd Shifflo & Sgitls Bwrdd

Mwy o fanylion i ddod!